Home |

Alesd, oras in judetul Bihor, situat in Depresiunea Vad-Borod, la poalele de sud-vest ale Muntilor Plopis si cele de nord ale Muntilor Padurea Craiului, la 224 m. altitudine, pe dreapta vaii Crisului Repede, la 38 km est de municipiul Oradea.
Populatie: 10792 locuitori (1 iulie 2001): 5339 de sex masculin si 5453 feminin.
Suprafata: 72 km2.
Densitatea 151,2 locuitori/km2.
Cai de comunicatie: nod rutier.

Istoric:
-localitatea apare mentionata documentar in perioada 1291-1294, cu numele Villa Elusd, intr-un regitru de dijme ale Episcopiei romano-catolice din Oradea, apoi, in 1332, este consemnata cu denumirea Sacerdos de Villa Elesd, iar in 1622, cu toponimul Elesd;
-in a doua jumatate a secolului al XIII-lea, in apropiere de Alesd a fost construita, pe un pinten de calcar, cetatea Piatra Soimului, mentionata documentar, prima oara, in 1306. In perioada 1658-1660, cetatea Piatra Soimului, alaturi de 33 de asezari, s-au aflat in posesia domnului Tarii Romanesti, Constantin Serban Basarab (1654-1658);
-intre 1660 si 1692, Alesd a functionat ca sangeac (subunitatea administrativa a unui pasalac) al Pasalacului de Oradea;
-in 1711, cetatea Piatra Soimului a fost aruncata in aer de trupele imperiale austriece. La 24 aprilie 1904, locuitorii din Alesd au declansat o rascoala (au participat peste 5000 de tarani romani si maghiari) indreptata impotriva politicii nedrepte a guvernului de la Budapesta, reprimata sangeros de autoritati. Localitatea a fost declarata oras la 17 februarie 1968;
-in prezent, orasul Alesd are in subordine administrativa 3 localitati componente: Padurea Neagra, Pestis, Tinaud.

Monumente:
-in localitatea componenta Pestis, se afla cetatea Piatra Soimului (secolul al XIII-lea), de plan poligonal, cu bastioane si biserica din lemn cu hramul „Buna vestire“ (1797, cu iconostas din 1810);
-in localitatea componenta Tinaud se afla biserica cu hramul „Sfantul Dumitru“, ctitorie din 1658-1659 a lui Constantin Serban Basarab, domn al Tarii Romanesti (1654-1658), reconstruita in 1828 si reparata in 1910, ce pastreaza icoane atribuite lui David din Pitesti;
-castelele „Batthyanyi“ (1830) si „Moscovits“ (1850); castelul de vanatoare (1891-1894);
-Punct fosilifer, cu resturi de reptile mezozoice (din Triasic), in localitatea componenta Pestis.