Home |

Agnita, oras in judetul Sibiu, situat in sudul Podisului Transilvaniei (in Podisului Hartibaciului), la 447 m. altitudine, pe valea Hartibaciului, la 62 km nord-est de municipiul Sibiu.
Populatie:12250 locuitori (1 iulie 2001): 6112 de sex masculin si 6138 feminin.
Suprafata: 96,2 km2.
Cai de comunicatie: statie finala de cale ferata si nod rutier.

Edificii culturale:
-Muzeul „Valea Hartibaciului“, inaugurat in 1958, cu colectii de arheologie, istorie si etnografie.

Istoric:
-in arealul orasului au fost descoperite mai multe topoare din piatra si cupru, un inel, vase dacice, o fibula romana din bronz;
-prima atestare documentara a localitatii dateaza din 1280. In perioada 1317-1320 apare consemnata in documente cu numele Vallis Sancte Agnetis, ca centru de ceramica smaltuita, in 1379 cu numele de Villa Agnethis, in 1733 figureaza cu denumirea Agnetata, iar in 1750, cu cea de Agnita;
-localitatea a fost declarata oras in 1950, avand in subordine administrativa localitatile componente Coves si Ruja.

Monumente:
-fortificatia taraneasca (secolul XIII, amplificata succesiv pana in secolul XVII), in interiorul careia se afla o biserica evanghelica (1500-1525), initial romanica, transformata ulterior in stil gotic;
-biserica cu hramul „Sfantul Nicolae“ (1795);
-in localitatea componenta Ruja se afla o biserica romanica (secolele XIII-XIV), transformata ulterior in stil gotic, fortificata in 1509, precum si biserica avand hramul „Sfantul Nicolae“ (secolul XVIII), cu forme baroce.