Home |

Adjud, municipiu în judetul Vrancea, situat în Campia Siretului inferior, pe interfluviul Siret - Trotus, la 400 m. altitudine, la 46 km nord de municipiul Focsani.
Populatie: 20500 locuitori (1 iulie 2001): 10065 de sex masculin si 10435 feminin.
Suprafata: 5,8 km2.
Densitatea 3498 locuitori/km2.
Cai de comunicatie: nod feroviar (statia de cale ferata a fost inaugurata la 13 septembrie 1872) si rutier.

Istoric:
-in partea de nord-vest a orasului a fost identificata o asezare din Epoca bronzului, apartinand Culturii Monteotu (mileneniul II î.Hr.), in cadrul careia s-au gasit topoare din piatra, o catarama din cochilie de scoica, fusaiole s.a. Tot aici au fost scoase la iveala vestigiile unei asezari geto-dacice (seolele III-V i.Hr.);
-localitatea apare mentionata documentar prima oara la 9 aprilie 1433, cu numele Adjudu Vechi, ca punct de vama, intr-un act emis de domnul Ilias Voda, fiul lui Alexandru cel Bun; ulterior este mentionata la 3 iulie 1460, intr-un act privilegiat emis de Stefan cel Mare si apoi la 15 februarie 1795, într-un hrisov domnesc;
-important centru comercial în secolele XVI_XVII. Ridicat la rang de targ la 20 octombrie 1838, declarat oras în 1948 si municipiu la 28 noiembrie 2000;
-in prezent are în subordine administrativa localitatea componenta Burcioaia si satele Adjudu Vechi si Siscani.

Monumente:
-biserica cu hramurile „Sfantul Nicolae“ (secolul XVIII) si „Adormirea Maicii Domnului“ (secolul XIX); -cladirea Primariei (începutul secolului XX).